Ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu | Giải quyết như thế nào?

 • 01/10/2018
 • 966

Vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn còn chung một nơi cư trú và chung một hộ khẩu gia đình. Đó là một trong nhữn vấn đề gặp phải của các cặp vợ, chồng sau khi đã ly hôn: Ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu. Hãy xem pháp luật quy định như thế nào về vấn đè này

1. Quy định pháp luật về tách sổ hộ khẩu sau ly hôn

Tách sổ hộ khẩu sau khi ly hôn là trường hợp sau khi ly hôn, hai vợ chồng vẫn có cùng một nơi cư trú, nhưng để đảm bảo tính riêng tư, độc lập và không bị phụ thuộc khi thực hiện các thủ tục của Cơ quan nhà nước có liên quan đến sổ hộ khẩu, một bên vợ/ chồng có thể yêu cầu để được tách sổ hộ khẩu.

Tách khẩu sau ly hôn

Sau ly hôn, 2 vợ chồng cùng nơi cư trú thì có thể yêu cầu tòa án tách khẩu

Điều 27 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định như sau:

“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

 1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
 2. a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
 3. b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
 4. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
 5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Hồ sơ để thực hiện thủ tục tách hộ khẩu bao gồm:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật cư trú.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Với thành phố trực thuộc Trung ương:  nộp hồ sơ tại Công an quận/huyện/thị xã
 • Với  các tỉnh  khác: nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn

Thời gian giải quyết: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tách hộ khẩu, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách hộ khẩu.

Lệ phí: Việc yêu cầu tách hộ khẩu được miễn lệ phí

tách khẩu sau ly hôn

Người cố tình gây khó khăn khi tách khẩu có thể bị xử phạt hành chính

Người cố tình gây khó khăn khi tách hộ khẩu có thể sẽ bị ra quyết định xử phạt hành chính theo khoản 1, điều 8, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú và có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

2. Tách sổ hộ khẩu cho con

Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định:

“1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

 1. a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
 2. b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.”

Con là nhân khẩu trong hộ khẩu gia đình chồng. Vì vậy, nếu mẹ là người có quyền trực tiếp nuôi dưỡng con và có yêu cầu tách sổ hộ khẩu cho con thì cũng cần phải có sự đồng ý của chủ hộ. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cũng được thực hiện theo các bước được quy định nêu trên.

Các nội dung liên quan:

3. Các câu hỏi thường gặp

3.1. Thủ tục thay đổi thường trú khi vợ chuyển đến nơi ở mới.

Trong trường hợp hai vợ chồng đã ly hôn và người vợ chuyển về chỗ ở hợp pháp mới, có đủ điều kiện thì phải thay đổi nơi đăng ký thường trú. Khoản 1 Điều 23 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 quy định:

“Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

Như vậy, dù người vợ đã đăng ký thường trú tại địa phương gia đình nhà chồng nhưng hiện tại đã về nhà bố mẹ ở thì sau 12 tháng phải thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Hồ sơ đăng ký thường trú gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Giấy chuyển hộ khẩu.
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho công dân. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí:

Nộp lệ phí theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3.2. Thủ tục chuyển hộ khẩu như thế nào?

Thủ tục chuyển khẩu được quy định tại Điều 28 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.”

Như vậy, trong trường hợp người vợ thay đổi nơi thường trú, không còn đăng ký thường trú tại nơi gia đình nhà chồng sinh sống tức nơi đăng ký thường trú trước đó và muốn cắt hộ khẩu khi ly hôn:

Hồ sơ gồm:

 • Sổ hộ khẩu
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu. Trong thời hạn 10 ngày từ khi nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi người vợ chuyển đến thì Công an huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhà chồng đăng ký thường trú phải chuyển hồ sơ đăng ký và quản lý hộ khẩu cho công an cùng cấp nơi người vợ chuyển đến.

3.3. Thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ khi ly hôn như thế nào?

Khi hai vợ, chồng đã ly hôn và người vợ giành được quyền nuôi con thì việc khi đó, vụ việc giải quyết Ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu cần có sự đồng ý của chủ hộ là người chồng. Người chồng cần ký vào giấy đồng ý chuyển khẩu cho con. Khi có giấy chuyển khẩu cho con, người mẹ cần làm thủ tục đăng ký thường trú tại Công an huyện nơi người mẹ đăng ký thường trú.

Hồ sơ gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
 • Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của luật cư trú
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.
 • Giấy khai sinh của con
Vợ dành quyền nuôi con thì chuyển khẩu cần được sự đồng ý của chồng

Khi vợ chồng ly hôn và vợ giành quyền nuôi con thì việc chuyển hộ khẩu cần có sự đồng ý của chủ hộ là người chồng

3.4.  Vợ chuyển khẩu về nhà bố mẹ đẻ sau khi ly hôn có cần sự đồng ý của chồng?

Theo quy định tại điều 28 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 ở trên thì khi người vợ chuyển về nơi ở mới khác tỉnh thay đổi nơi thường trú thì sẽ được cấp giấy chuyển hộ khẩu. Do chuyển đến tỉnh khác nên cần có giấy chuyển hộ khẩu để thực hiện thủ tục này. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm: Sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Sau đó, người vợ sẽ được cơ quan công an cấp giấy chuyển khẩu. Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày,cơ quan công an huyện, quận, thị xã nơi người vợ chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký và quản lý hộ khẩu cho công an cùng cấp tại nhà bố mẹ đẻ người vợ. Vì thế, khi vợ chuyển khẩu đến nhà bố mẹ đẻ thì không cần có sự đồng ý của chồng.

3.5. Vợ có được tách hộ khẩu khi đang trong quá trình ly hôn?

Nếu đang trong quá trình ly hôn tức là việc vợ, chồng ly hôn chưa hoàn thành thì bạn vẫn có thể tách sổ hộ khẩu. Theo quy định tại Điều 27 Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 thì chỉ cần có nhu cầu tách hộ khẩu và đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật là có thể tách hộ khẩu.Việc tách hộ khẩu sẽ không cản trở tới việc ly hôn.

Trên đây là những tham khảo có ích cho bạn về vấn đề ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu. Nếu còn bất cứ vấn đề gì vướng mắc,  chưa rõ hoặc cần sự hỗ trợ về pháp lý, tư vấn về các thủ tục ly hôn, bạn có thể liên hệ với:

Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự 

 • Địa chỉ: Phòng 324, số 142 đường Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 200 7447
 • Hotline tư vấn miễn phí 24/24: 091 789 4567
 • Email: luatsulehonghien@gmail.com
Facebook Comments
Ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu | Giải quyết như thế nào?
5 (100%) 4 votes

Luật sư Lê Hồng Hiển sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học luật HN 2005, đã có kinh nghiêm hơn 10 năm trong nghề. Kinh nghiệm: Tham gia bào chữa nhiều vụ án lớn, được dư luận quan tâm như: Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; Vụ án Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức); Vụ án Hứa Thị Phấn; Vụ án Hoàng Công Lương... Được nhiều cơ quan báo chí phỏng vấn, trả lời các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm như VTV, VTC, Báo công an nhân dân, Báo Nhân dân, Báo đời sống pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công lý, VOV....

Dịch vụ ly hôn Hà Nội - HÃNG LUẬT LÊ HỒNG HIỂN & CỘNG SỰ

091 789 4567
// //